Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
roustabout
roustabout
['raustəbaut]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người lao động trên một giàn khoan dầu
người làm đủ các thứ việc


/'raustəbaut/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) công nhân bến tàu
người làm đủ các thứ việc


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.