Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
roucou
roucou
['ru:ku:]
danh từ
thuốc nhuộm rucu (màu da cam)
(thực vật học) cây rucu (cho thuốc nhuộm rucu)


/ru:'ku:/

danh từ
thuốc nhuộm rucu (màu da cam)
(thực vật học) cây rucu (cho thuốc nhuộm rucu)

Related search result for "roucou"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.