Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
road-sense
road-sense
['roud'sens]
danh từ
khả năng có thể lái xe an toàn


/'roudsens/

danh từ
khả năng có thể lái xe an toàn

Related search result for "road-sense"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.