Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
riskiness
riskiness
['riskinis]
danh từ
tính liều, tính mạo hiểm
khả năng có thể gây ra rủi ro, khả năng có thể gây ra nguy hiểm


/'riskinis/

danh từ
tính liều, tính mạo hiểm
khả năng có thể gây ra rủi ro, khả năng có thể gây ra nguy hiểm

Related search result for "riskiness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.