Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
return key


    Chuyên ngành kinh tế
phím xuống dòng
phím xuống dòng (phím enter của máy vi tính)
    Chuyên ngành kỹ thuật
phím xuống dòng
sự xuống dòng
    Lĩnh vực: xây dựng
phím trả về
    Chuyên ngành kỹ thuật
    Lĩnh vực: toán & tin
phím RETURN


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.