Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
retardant
danh từ
(sinh vật học) chất làm chậm lạiretardant
[ri:'ta:dənt]
danh từ
(sinh vật học) chất làm chậm lạiGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.