Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
resummons
resummons
['ri:'sʌmənz]
danh từ, số nhiều
sự triệu lại
(pháp lý) trát đòi lần thứ hai


/'ri:'sʌmənz/

danh từ
sự triệu lại
(pháp lý) trát đòi lần thứ hai


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.