Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
resole
resole
[,ri:'soul]
ngoại động từ
thay đế mới (giày)


/'ri:'soul/

ngoại động từ
thay đế mới (giày)

Related search result for "resole"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.