Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
repugn
ngoại động từ
(thông tực) phản đối; chống lạirepugn
[ri'pju:n]
ngoại động từ
(thông tực) phản đối; chống lạiGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.