Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
reproachful
reproachful
[ri'prout∫fl]
tính từ
quở trách, mắng mỏ, thể hiện sự trách mắng
reproachful words
những lời trách mắng
a reproachful remark
lời nhận xét chê trách
(từ cổ,nghĩa cổ) nhục nhã, làm xấu hổ


/ri'proutʃful/

tính từ
trách mắng, quở trách, mắng mỏ
reproachful words những lời trách mắng
(từ cổ,nghĩa cổ) nhục nhã, làm xấu h

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "reproachful"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.