Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
rendition
rendition
[ren'di∫n]
danh từ
(từ hiếm,nghĩa hiếm) sự thể hiện, sự biểu hiện, sự diễn xuất (kịch, (âm nhạc), hội hoạ)
sự dịch
(từ hiếm,nghĩa hiếm) sự đầu hàng


/'rɔndivu:/

danh từ
(từ hiếm,nghĩa hiếm) sự thể hiện, sự biểu hiện, sự diễn xuất (kịch, âm nhạc, hội hoạ)
sự dịch
(từ hiếm,nghĩa hiếm) sự đầu hàng

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.