Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
remediable
remediable
[ri'mi:diəbl]
tính từ
có thể chữa được, có thể điều trị
có thể sửa chữa; có thể cứu chữa được
có thể đền bù, có thể bù đắp


/ri'mi:djəbl/

tính từ
có thể chữa được, có thể điều trị
có thể sửa chữa; có thể cứu chữa được
có thể đền bù lại được

Related search result for "remediable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.