Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
reloading
reloading
[ri:'loudiη]
danh từ
sự chất lại
sự nạp lại (súng)
(điện học) sự nạp lại


/'ri:'loudiɳ/

danh từ
sự chất lại
sự nạp lại (súng)
(điện học) sự nạp lại


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.