Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
regularisation
danh từ
sự làm theo quy tắc, sự làm theo đúng thể thứcregularisation
[,regjulərai'zei∫n]
Cách viết khác:
regularization
[,regjulərai'zei∫n]
như regularizationGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.