Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
refresher course
danh từ
lớp bồi dưỡngrefresher+course
[ri'fre∫ə'kɔ:s]
danh từ
lớp hướng dẫn các kỹ thuật mới và các tiến triển mới trong một công việc hoặc một nghề nào đó; lớp tu nghiệp; lớp bồi dưỡngGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.