Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
redness
redness
['rednis]
danh từ
màu đỏ
redness and expertise
đỏ và chuyên
màu đỏ hoe, màu hung hung đỏ (tóc)


/'rednis/

danh từ
màu đỏ
redness and expertise đỏ và chuyên
màu đỏ hoe, màu hung hung đỏ (tóc)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "redness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.