Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
redeye
redeye
['redai]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) rượu uýtky rẻ tiền


/'redai/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) rượu uýtky rẻ tiền

Related search result for "redeye"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.