Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
red man
red+man
['red'mæn]
danh từ
người da đỏ


/'red'mæn/

danh từ
người da đỏ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "red man"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.