Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
recharge
recharge
[ri:'t∫ɑ:dʒ]
ngoại động từ
nạp lại (bình điện, súng..)
to recharge a revolver
nạp đạn lại một khẩu súng lục
to recharge a battery
nạp điện lại một bình ắc quy
recharge one's batteries
(thông tục) có một kỳ nghỉ ngơi, thư dãn để phục hồi lại sức khoẻ của mình


/'ri:'tʃɑ:dʤ/

ngoại động từ
nạp lại
to recharge a revolver nạp đạn lại một khẩu súng lục
to recharge a battery nạp điện lại một bình ắc quy

Related search result for "recharge"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.