Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
random access memory
danh từ
RAM con Ram, bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên (của máy tính)random+access+memory
['rændəm'ækses'meməri]
danh từ
(viết tắt) RAM con Ram, bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên (của máy tính)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.