Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
rags-to-riches
rags-to-riches
['rægztə'rit∫iz]
tính từ
rags-to-riches story chuyện phất (trong đó nhân vật chính mới đầu nghèo sau đó trở nên giàu có)


/'rægztə'ritʃiz/

tính từ
rags-to-riches story chuyện phất (trong đó nhân vật chính mới đầu nghèo sau đó trở nên giàu có)

Related search result for "rags-to-riches"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.