Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
rỗng ruột


[rỗng ruột]
hollow
Cây rỗng ruột
A hollow treeHollow
Cây rỗng ruột A hollow tree


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.