Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
rỉaverb
to peck; to strike with the beak (of fish) to nibble (at) the bait

[rỉa]
động từ
to peck; to strike with the beak (of fish) to nibble (at) the bait
tôi thấy cá đang rỉa mồi
I felt a nibble at the baitGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.