Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
rình mò


[rình mò]
to snoop; to spy
Tôi có cảm giác như lúc nào cũng bị người ta rình mò
I have the feeling I am spied on all the timeLurk, watch for


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.