Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
rách rướiadj
ragged; in rags

[rách rưới]
tính từ
xem rách
ragged; in rags
quần áo rách rới
clothes were in tattersGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.