Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
quy công


[quy công]
Attribute a service (to somebody), credit (somebody) with a service.
deal according to one's deserts; establish somebody's desertsAttribute a service (to somebody), credit (somebody) with a service


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.