Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
quyền biếnverb
to deal aptly with emergences

[quyền biến]
Deal aptly with emergencies.
Có tài quyền biến
To have the ability to deal aptly with emergencies.
fit, suit, adapt oneself to circumstances
anh ấy biết quyền biến
he knows how to make the best of thingsDeal aptly with emergencies
Có tài quyền biến To have the ability to deal aptly with emergencies


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.