Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
quicksand
quicksand


quicksand

Quicksand is very wet sand that acts like a liquid. Things can sink into quicksand.

['kwiksænd]
danh từ
vùng cát lún, vùng cát lầy


/'kwiksænd/

danh từ
cát lún, cát lầy, cát chảy


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.