Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
quỵ


[quỵ]
xem gụcCollapse, drop down
Bị đánhquỵ To collapse under a blow, to be knocked down
Làm việc nhiều quá quỵ rồi To collapse from overwork


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.