Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
quịverb
to collapse; to drop down
bị đánh quị to collapse under a blow

[quị]
động từ
to collapse; to drop down
bị đánh quị
to collapse under a blowGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.