Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
quản hạt


[quản hạt]
(từ cũ) Local, govern, manage
Hội đồng quản hạt
A local council(từ cũ) Local
Hội đồng quản hạt A local council


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.