Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
quân bìnhadj
in equlibrium; even; equal
lực lượng quân bình equal strength

[quân bình]
tính từ.
in equlibrium; even; equal; balance
lực lượng quân bình
equal strength.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.