Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
quân báo


[quân báo]
army intelligence; military intelligenceArmy intelligence, even, equal
Lực lượng quân bình Equal strength


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.