Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pyx


/piks/

danh từ

(tôn giáo) hộp đựng bánh thánh

hộp đựng tiền vàng mẫu để thử (ở xưởng đúc tiền của nhà vua Anh)

ngoại động từ

để (tiền vàng mẫu) vào hộp đựng tiền mẫu để thử

thử (tiền vàng)


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "pyx"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.