Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
puzzle-headed
puzzle-headed
['pʌzl'hedid]
Cách viết khác:
puzzle-pated
['pʌzl'peitid]
tính từ
có tư tưởng lộn xộn, đầu óc lộn xộn, đầu óc rối rắm (người)


/'pʌzl,hedid/ (puzzle-pated) /'pʌzl,hedid/
pated) /'pʌzl,hedid/

tính từ
có tư tưởng lộn xộn, đầu óc lộn xộn, đầu óc rối rắm (người)

Related search result for "puzzle-headed"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.