Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
put through


    Chuyên ngành kinh tế
cho liên lạc (điện thoại) (với)
kết thúc tốt đẹp (một cuộc làm ăn, một việc)
    Lĩnh vực: ttck
xong xuôi, thành tựu
    Chuyên ngành kỹ thuật
    Lĩnh vực: điện tử & viễn thông
nối dây nói
nối liên lạc


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.