Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
punctuality
punctuality
[,pʌηkt∫u'æləti]
danh từ
tính đúng giờ (không chậm trễ)


/,pʌɳktju'æliti/

danh từ
tính đúng giờ (không chậm trễ)

Related search result for "punctuality"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.