Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pulper
pulper
['pʌlpə]
danh từ
máy xay vỏ (cà phê)


/'pʌlpə/

danh từ
máy xay vỏ (cà phê)

Related search result for "pulper"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.