Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
puffiness
danh từ
sự thổi phù; sự phụt ra từng luồng, tình trạng có gió từng luồng
sự phù, sự phồng, tình trạng sưng húp, tình trạng bị phồng lênpuffiness
['pʌfinis]
danh từ
sự thổi phù; sự phụt ra từng luồng, tình trạng có gió từng luồng
sự phù, sự phồng, tình trạng sưng húp, tình trạng bị phồng lênGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.