Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
puffin

puffin


puffin

The puffin is an Arctic sea bird.

['pʌfin]
danh từ
(động vật học) chim hải âu rụt cổ


/'pʌfin/

danh từ
(động vật học) chim hải âu rụt cổ

Related search result for "puffin"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.