Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
puff-puff
puff-puff
['pʌf'pʌf]
danh từ
(số nhiều) máy phụt phụt, xe phụt phụt


/'pʌf'pʌf/

danh từ
(số nhiều) máy phụt phụt, xe phụt phụt

Related search result for "puff-puff"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.