Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
puff-adder
puff-adder
['pʌf'ædə]
danh từ
(động vật học) rắn phì (loại rắn hổ mang lớn ở châu Phi)


/'pʌf,ædə/

danh từ
(động vật học) rắn phì

Related search result for "puff-adder"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.