Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
puckery
puckery
['pʌkəri]
tính từ
nhăn; làm nhăn


/'pʌkəri/

tính từ
nhăn; làm nhăn

Related search result for "puckery"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.