Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
public opinion poll
danh từ
cuộc thăm dò dư luận dân chúngpublic+opinion+poll
['pʌblik,ə'piniən'poul]
danh từ
cuộc thăm dò dư luận dân chúngGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.