Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
prude
prude
[pru:d]
danh từ
người cả thẹn, người đàn bà làm ra bộ đoan trang kiểu cách (nhất là người ra vẻ kinh tởm những chuyện tình dục)


/prude/

danh từ
người đàn bà làm ra bộ đoan trang kiểu cách

Related search result for "prude"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.