Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
prototype
prototype
['proutətaip]
danh từ
người đầu tiên; vật đầu tiên; mẫu đầu tiên, nguyên mẫumẫu tử, mẫu đầu

/prototype/

danh từ
người đầu tiên; vật đầu tiên; mẫu đầu tiên, nguyên mẫu

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.