Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pronto
pronto
['prɔntou]
phó từ
(thông tục) ngay tức khắc, nhanh chóng

[pronto]
saying && slang
now, immediately, right away
You'll miss your bus if you don't leave now. Pronto!


/pronto/

phó từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhanh, ngay, khẩn trương, ngay tức thì

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "pronto"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.