Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
prompt-box
prompt-box
['prɔmpt'bɔks]
danh từ
(sân khấu) chỗ người nhắc ngồi


/prompt-box/

danh từ
(sân khấu) chỗ người nhắc ngồi

Related search result for "prompt-box"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.