Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pro-rate
pro-rate
[prou'reit]
ngoại động từ
chia theo tỷ lệ


/pro-rate/

ngoại động từ
chia theo tỷ lệ

Related search result for "pro-rate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.