Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
prissy
tính từso sánh
khó tínhprissy
['prisi]
tính từ
khó tính (hay câu nệ và bực mình vì những cái gì không đúng)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.